Historie školy v datech

1. 2. 1958

  • založena Základní hudební škola v Hlinsku v Čechách (umístěna v budově C nynější radnice)

1.2.1960

  • zřízena pobočka ZHŠ Hlinsko ve Skutči (do 1.9.1966)

1.9.1960

  • získání nových prostor pro výuku (budova na Náměstí 305)

1.9.1961

  • převedení ZHŠ na lidové školy umění

1.3.1968

  • zřízena pobočka LŠU Hlinsko v Chrasti u Chrudimě (do 1.9.1968)

1.9.1979

  • zahájena generální oprava a přístavba školy

29.11.1982

  • slavnostní otevření zrekonstruované školy

1.9.1987

  • znovuzahájení výuky ve výtvarném oboru

20.11.1995

  • ustanovení Základní umělecké školy v Hlinsku Zakládací listinou Městského úřadu v Hlinsku v Čechách

1.7.2001

  • přechod ZUŠ Hlinsko do právní subjektivity