Důležité akce, koncerty a výstavy ZUŠ Hlinsko

 

Základní umělecká škola v Hlinsku má před sebou, jako každým rokem, důležité období, kdy se chystá předvést to nejlepší, co se žáci za minulé období naučili. Hlavní prezentace umění dětí bude především prostřednictvím veřejných koncertů a výstav.

Významné a vždy přinášející radost, budou tři absolventské koncerty. První z nich můžete slyšet

a vidět v sále ZUŠ již 5. dubna, další pak v sále Městského muzea a galerie 9. a 19. dubna. Začátky absolventských koncertů jsou vždy v 18 hodin. 

Vrcholem práce žáků výtvarného oboru je každoroční reprezentativní výstava na Betlémě 

v Hlinsku. Letos bude mít vernisáž 25. dubna v 16 hodin a bude spadat do akcí pod záštitou celostátní propagace ZUŠ Open 2018. K akci ZUŠ Open se bude vázat i Závěrečný koncert žáků ZUŠ Hlinsko, který se uskuteční 24. května v 17 30 v sále ZUŠ. 

Talentové přijímací zkoušky do ZUŠ Hlinsko proběhnou do hudebního oboru 14. a 17. května

v hlavní budově školy na Poděbradově náměstí vždy od 13 do 16 hodin a do oboru výtvarného 18. května. Bližší podrobnosti mohou zájemci získat na stránkách školy: www.zushlinsko.cz. Talentovým zkouškám budou předcházet dvě propagační akce. 24. dubna to bude tradiční Koncert pro hlinecké MŠ od 9 a 10 hodin a 10. května Den otevřených dveří od 13 do 17 hodin. Zájemci o studium na ZUŠ Hlinsko se mohou blíže seznámit s prací učitelů i žáků v hodinách výuky hudebního i výtvarného oboru. Od 16 hodin pak mohou shlédnout malý koncert pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří.

Hlavní událostí tohoto školního roku se jistě stane Slavnostní koncert k 60. výročí založení ZUŠ Hlinsko, dne 20. května 2018 v sále školy.

Žáci školy se představí ještě na dalších akcích, pořádaných v Hlinsku. Posluchači je budou moci slyšet na vernisáži Výtvarného Hlinecka 22. 6. 2018, na Koncertě pro maminky v centru Jana XXIII. v neděli 13. května 2018 v 15 hodin, na koncertech pro seniory v Drachtince a na dalších místech regionu Hlinecka.

Srdečně zveme celou kulturní veřejnost města Hlinska.

 

Petr Klas