Talentové přijímací zkoušky na ZUŠ Hlinsko

Přihlaste se k nám do školy a my vás naučíme:

  • hrát na hudební nástroje, zpívat
  • kreslit, malovat a jinak umělecky tvořit

Talentové přijímací zkoušky jsou v budově ZUŠ Hlinsko na Poděbradově náměstí:

  • na hudební obory 18. a 19. května 2017 od 13 do 16 hodin
  • na výtvarný obor 18. května 2017 ve 14:30 a v 15:30

Z organizačních důvodů je nutno domluvit se na termínu zkoušky do výtvarného oboru (14:30 nebo 15:30) osobně nebo na telefonu 734 358 195 nebo 734 358 198.

Zájemci o výtvarný obor si přinesou své domácí práce - nikoliv školní v počtu cca 10-15, dále tužku tvrdosti 1 a gumu.

Zájemci o hudební obor si připraví jednu písničku.