Předvánoční akce

ZUŠ Hlinsko srdečně zve na předvánoční akce roku 2017. Jako každým rokem, je i letos předvánoční čas v naší škole vyplněn koncerty, výstavami a dalšími akcemi. Již v pátek 1. prosince se představí členové pěveckých sborů naší školy (Hlásek a Melodia) na rozsvěcení adventního stromu na Betlémě v Hlinsku. 3. prosince bude následovat Adventní koncert v Centru Jana XXIII., 13. a 14. pak Vánoční koncerty žáků v sále ZUŠ.  14. prosince vystoupí naši žáci také v Domově seniorů Drachtinka s programem pro naše starší spoluobčany. Tradičním vrcholem tohoto období bude Adventní souborový koncert v MFC Hlinsko. Tato prezentace všech školních kolektivů, má každoročně největší ohlasy u rodičů i široké hlinecké veřejnosti. Koncert se bude konat v neděli 10. prosince v 17 hodin.
Rovněž tradiční je výstava prací žáků výtvarného oboru ve foyeru MFC, kterou lze shlédnout od 10. do 31. 12.