Konzultační hodiny pro žáky individuálního výukového plánu hudební nauky

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

Vaše děti, které plní povinnou docházku do hudební nauky formou individuálního výukového plánu, musí v pololetí a na konci školního roku úspěšně vypracovat test nebo projít zkouškou, formou ústního zkoušení. Od druhého pololetí budou mít možnost se na tyto zkoušky připravovat pod dohledem učitele hudební nauky, který zveřejní termíny konzultačních hodin. Tyto termíny budou uvedeny na vývěskách školy, na webu školy a na komunikačním portálu iZUŠ, ke kterému máte všichni přístup. Prosím sledujte tyto vývěsky a využijte možnosti přípravy na tyto zkoušky.

Petr Klas, ředitel ZUŠ Hlinsko

 

Konzultační hodiny pro žáky PHV 1, PHV 2 - paní učitelka Markéta Břízová 

středa14. 2. 201816:30 - 17:00
úterý 20. 3. 201816:30 - 17:00
čtvrtek 12. 4. 201816:30 - 17:00
pondělí14. 5. 201816:30 - 17:00
pátek 8. 6. 201816:30 - 17:00

 

Konzultační hodiny pro žáky 1. - 5. ročníku - pan učitel Karel Novotný

1. a 2. ročník středa 21. 2. 201816:20 - 17:05
3., 4. a 5. ročníkčtvrtek 22. 2. 201816:20 - 17:05