Talentové zkoušky

 

Pozvánka k talentovým zkouškám do ZUŠ Hlinsko

 

Vážení rodiče,

chcete-li, aby se Vaše dítě stalo žákem Základní umělecké školy v Hlinsku ve školním roce

2018 – 2019, přijďte k nám na talentové přijímací zkoušky.

Termíny a podmínky.

Hudební obor: v pondělí 14. a ve čtvrtek 17. května 2018, kdykoliv od 13 do 16 hodin v budově 

školy na Poděbradově náměstí. Zájemce o studium hudebního oboru si připraví 

jednu písničku.

Výtvarný obor: v pátek 18. května 2018 1. termín od 14.30, 2. termín od 15.30 v budově školy 

na Poděbradově náměstí. Z organizačních důvodů si domluvte 1. nebo 2. termín  

na telefonu 734 358 195, 734 358 198 nebo osobně v kanceláři školy. Zájemce 

o studium výtvarného oboru si s sebou přinese 10 – 15 ks domácích prací

(ne školních!), 2 ořezané měkké tužky č. 1 a gumu.

Přezůvky s sebou.