Informace o školném a půjčovném pro školní rok 2018 – 2019

Školné se platí bankovním převodem v určeném termínu na účet školy,

nebo hotově ve mzdové účtárně.

1. Školné se platí pololetně

2. Výše školného 

Hudební obor

- individuální výuka 310,-Kč/měsíc, 1.550,- Kč/pololetí

- pěvecký sbor jako hlavní předmět 240,-Kč/měsíc, 1.200,- Kč/pololetí

- PHV  240,-Kč/měsíc, 1.200,-Kč/pololetí

- skupinová výuka hlavního oboru  240,-Kč/měsíc, 1.200,-Kč/pololetí

- za pronájem nástroje 60,- Kč/měsíc, 300,- Kč/pololetí

Výtvarný obor

- 260,- Kč/měsíc, 1.300,-Kč/pololetí

3. Způsob úhrady školného převodem z účtu

- na číslo účtu: 1144671369/0800

- 1. pololetí – splatnost do 18. 9. 2018

- variabilní symbol – rodné číslo dítěte (prvních 6 čísel)

- do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a obor (VO nebo HO)

4. Termín pro úhradu školného v hotovosti

- 1. pololetí – 18. 9. 2018 od 9.00 do 11.00 a od 12.30 – 16.30 – v přízemí školy

Mimo určené termíny školné nelze vybírat z provozních důvodů.

Nebude-li školné uhrazeno v určeném termínu, nemá dítě nárok na výuku.