Pedagogický sbor pro školní rok 2017-2018

Hudební obor

Vilma BARTOŠOVÁ, DiS.učitelkavioloncello
Markéta BŘÍZOVÁ, dipl. um.učitelkaakordeon, klavír, PHV
Jaromír DOSTÁL, DiS.učiteldřevěné dechové nástroje
Lenka DOSTÁLOVÁučitelkasólový zpěv, sborový zpěv
Robert FREI, dipl. um.učitelkytara, el. kytara
Ondřej JEHLIČKA, DiS.učitelžesťové dechové nástroje
Petr KLASředitelhousle, viola
Ondřej KOZDERKA, dipl. um.učitelhousle, smyčcové nástroje
Bc. Karel NOVOTNÝučitelhudební nauka
Lucie PAPEŽOVÁ, DiS.učitelkaklavír
Bc. Martin PECHÁČEKučitelklavír
MgA. Eva PTÁČKOVÁučitelkaklavír
Jaroslav ROJARučitelbicí nástroje
Václav ŠTIRSKÝ, DiS.učitel
klavír

Výtvarný obor

Ing. Eva JEHLIČKOVÁučitelkaplošná, prostorová a objektová tvorba

Nepedagogičtí pracovníci

Věra RAJNOCHOVÁadministrativa, personalistika 
Ing. Zdeňka ŠRÁMKOVÁhospodářka 
Ing. Eliška PIŠTĚKOVÁmzdová účetní 
Zuzana MOŠNEROVÁuklizečka 
Miloslav ŘEHÁČEKvrátný