Informace o školném a půjčovném

Školné se platí bankovním převodem v určeném termínu na účet školy, nebo hotově ve mzdové účtárně školy, Do školného jsou zahrnuty povinné předměty a eventuelní nepovinné předměty v rozsahu stanoveném Školním vzdělávacím programem ZUŠ Hlinsko.

1. Školné se platí pololetně

2. Výše školného

hudební obor  
- individuální výuka310,- Kč/měsíc1.550,- Kč/pololetí
- 2. nástroj160,- Kč/měsíc800,- Kč/pololetí
- pěvecký sbor jako hlavní předmět90,- Kč/měsíc450,- Kč/pololetí
- PHV a skupinová výuka160,- Kč/měsíc800,- Kč/pololetí
- za pronájem nástroje60,- Kč/měsíc300,- Kč/pololetí
   
výtvarný obor260,- Kč/měsíc1.300,- Kč/pololetí

3. Způsob úhrady školného převodem z účtu

  • na číslo účtu: 1144671369/0800
  • 1. pololetí – splatnost do 23. 9. 2016
  • 2. pololetí – splatnost do 25. 1. 2017
  • variabilní symbol – rodné číslo dítěte (prvních 6 čísel)
  • do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a obor (VO nebo HO)

4. Termín pro úhradu školného v hotovosti

  • 1. pololetí - 20. a 21. 9. 2016 od 13.00 do 16.30 hodin – v přízemí školy
  • 2. pololetí - 24. a 25. 1. 2017 od 13.00 do 16.30 hodin – v přízemí školy

MIMO URČENÉ TERMÍNY ŠKOLNÉ NELZE VYBÍRAT Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ.
Nebude-li školné uhrazeno v určeném termínu, nemá dítě nárok na výuku.

5. Další důležité upozornění

Osvobození z docházky v některém předmětu povoluje pouze ředitel školy na základě písemné žádosti a zdůvodnění. Žáci, kteří nebudou navštěvovat kolektivní výuku hudební nauky, složí z ní zkoušku před koncem pololetí a závěru školního roku.

VYPLNĚNÝ A PODEPSANÝ VSTUPNÍ LIST DORUČTE, PROSÍM, OBRATEM DO ZUŠ.

  • Kontakt na ZUŠ – výtvarný obor – mobil 734 358 198
  • Kontakt na ZUŠ – hudební obor  – mobil  734 358 195, 734 358 196

Petr Klas, ředitel školy