Informace o školném a půjčovném pro školní rok 2017 - 2018

 

Školné se platí bankovním převodem v určeném termínu na účet školy, nebo hotově ve mzdové účtárně školy, Do školného jsou zahrnuty povinné předměty a eventuální nepovinné předměty v rozsahu stanoveném Školním vzdělávacím programem ZUŠ Hlinsko.

 

1. Školné se platí pololetně

 

2. Výše školného

 

Hudební obor

- individuální výuka 310,- Kč/měsíc, 1.550,- Kč/pololetí

- pěvecký sbor jako hlavní předmět 240,- Kč/měsíc, 1200,- Kč/pololetí

- PHV a skupinová výuka 240,- Kč/měsíc, 1200,- Kč/pololetí

- za pronájem nástroje 60,- Kč/měsíc, 300,- Kč/pololetí

 

Výtvarný obor 260,- Kč/měsíc, 1.300,- Kč/pololetí

 

3. Způsob úhrady školného převodem z účtu

 

  • na číslo účtu: 1144671369/0800

  • 1. pololetí – splatnost do 19. 9. 2017

  • 2. pololetí – splatnost do 16. 1. 2018

  • variabilní symbol – rodné číslo dítěte (prvních 6 čísel)

  • do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a obor (VO nebo HO)                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Termín pro úhradu školného v hotovosti

  • 1. pololetí - 19. 9. 2017 od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 16.30 – v přízemí školy

  • 2. pololetí - 16. 1. 2018 od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 16.30 – v přízemí školy

 

MIMO URČENÉ TERMÍNY ŠKOLNÉ NELZE VYBÍRAT Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ.
Nebude-li školné uhrazeno v určeném termínu, nemá dítě nárok na výuku.

 

5. Další důležité upozornění

 

Osvobození z docházky v některém předmětu povoluje pouze ředitel školy na základě písemné žádosti a zdůvodnění. Žáci, kteří nebudou navštěvovat kolektivní výuku hudební nauky, složí z ní zkoušku před koncem pololetí a závěru školního roku.