POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků.

Z organizačních důvodů jsme nuceni přesunout termín hotovostní

platby školného na 2. pololetí

z úterý 16. 1. 2018

na středu 17. 1. 2018  

 

Platba bude možná v hlavní budově, přízemí v účtárně

u paní Šrámkové od 9:00 do 16:30

  

Můžete také využít bezhotovostní platby převodem z účtu.

 

Další informace naleznete na www.zushlinsko.cz nebo na letáčcích,

Vám rozdaných na začátku školního roku.

 

 

 

 

ZUŠ Hlinsko srdečně zve na předvánoční akce roku 2017. Jako každým rokem, je i letos předvánoční čas v naší škole vyplněn koncerty, výstavami a dalšími akcemi. Již v pátek 1. prosince se představí členové pěveckých sborů naší školy (Hlásek a Melodia) na rozsvěcení adventního stromu na Betlémě v Hlinsku. 3. prosince bude následovat Adventní koncert v Centru Jana XXIII., 13. a 14. pak Vánoční koncerty žáků v sále ZUŠ.  14. prosince vystoupí naši žáci také v Domově seniorů Drachtinka s programem pro naše starší spoluobčany. Tradičním vrcholem tohoto období bude Adventní souborový koncert v MFC Hlinsko. Tato prezentace všech školních kolektivů, má každoročně největší ohlasy u rodičů i široké hlinecké veřejnosti. Koncert se bude konat v neděli 10. prosince v 17 hodin.
Rovněž tradiční je výstava prací žáků výtvarného oboru ve foyeru MFC, kterou lze shlédnout od 10. do 31. 12.

Vážení přátelé,
v letošním školním roce uplyne 60 let od založení naší školy. Přesné datum založení tehdejší Základní hudební školy je 1. 2. 1958. Během školního roku 2017 – 2018 bude tomuto výročí věnováno několik akcí. První z nich bude Koncert učitelů ZUŠ Hlinsko - 13. 11. 2017 v 18 hodin v sále ZUŠ. V měsíci lednu uspořádáme akci další. Půjde o společný koncert členů muzikantských rodin, na kterém se představí současní žáci ZUŠ a jejich příbuzní. Koncert Muzikantské rodiny se uskuteční v neděli 21. ledna 2018 v 17 hodin v sále ZUŠ. Ty nejvýznamnější akce jsou plánovány v závěrečné části školního roku. Zcela jistě to bude reprezentativní výstava výtvarného oboru naší školy, která bude zahájena vernisáží 25. dubna 2018 v 16 hodin na Betlémě v Hlinsku. Vyvrcholením oslav bude Koncert bývalých absolventů ZUŠ Hlinsko s největší pravděpodobností uspořádaný dne 20. května 2018 v 17 hodin v sále školy.

Srdečně vás všechny zveme! 

iZUŠ je informační systém pro základní umělecké školy. Více o tomto systému si můžete přečíst na stránkách www.izus.cz.