V letošním roce uspěl nebývale velký počet našich žáků při talentových zkouškách na střední umělecké školy.


 Na hudební konzervatoř pod vedením našich učitelů byly přijaty žákyně:

Tereza Lidmilová, příčná flétna (p. uč. Jaromír Dostál)

Adéla Dospělová, zpěv (p. uč. Lenka Dostálová)

Jana Vomelová, housle (p. uč. Petr Klas)

Klára Sadílková, housle (p. uč. Ondřej Kozderka)


Na výtvarné umělecké školy pod vedením p. uč. Evy Jehličkové byli přijati tito žáci:

Adéla Drapáková

Ondřej Mareš

Filip Rauchfuss


Všem našim žákům gratulujeme a za vzornou reprezentaci školy děkujeme

žákům i pedagogům

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků,

Vaše děti, které plní povinnou docházku do hudební nauky formou individuálního výukového plánu, musí v pololetí a na konci školního roku úspěšně vypracovat test nebo projít zkouškou, formou ústního zkoušení. Od druhého pololetí budou mít možnost se na tyto zkoušky připravovat pod dohledem učitele hudební nauky, který zveřejní termíny konzultačních hodin. Tyto termíny budou uvedeny na vývěskách školy, na webu školy a na komunikačním portálu iZUŠ, ke kterému máte všichni přístup. Prosím sledujte tyto vývěsky a využijte možnosti přípravy na tyto zkoušky.

Petr Klas, ředitel ZUŠ Hlinsko

 

Konzultační hodiny pro žáky PHV 1, PHV 2 - paní učitelka Markéta Břízová 

středa14. 2. 201816:30 - 17:00
úterý 20. 3. 201816:30 - 17:00
čtvrtek 12. 4. 201816:30 - 17:00
pondělí14. 5. 201816:30 - 17:00
pátek 8. 6. 201816:30 - 17:00

 

Konzultační hodiny pro žáky 1. - 5. ročníku - pan učitel Karel Novotný

1. a 2. ročník středa 21. 2. 201816:20 - 17:05
3., 4. a 5. ročníkčtvrtek 22. 2. 201816:20 - 17:05 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU!

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci našich žáků.

Z organizačních důvodů jsme nuceni přesunout termín hotovostní

platby školného na 2. pololetí

z úterý 16. 1. 2018

na středu 17. 1. 2018  

 

Platba bude možná v hlavní budově, přízemí v účtárně

u paní Šrámkové od 9:00 do 16:30

  

Můžete také využít bezhotovostní platby převodem z účtu.

 

Další informace naleznete na www.zushlinsko.cz nebo na letáčcích,

Vám rozdaných na začátku školního roku.

 

 

 

 

Vážení přátelé,
v letošním školním roce uplyne 60 let od založení naší školy. Přesné datum založení tehdejší Základní hudební školy je 1. 2. 1958. Během školního roku 2017 – 2018 bude tomuto výročí věnováno několik akcí. První z nich bude Koncert učitelů ZUŠ Hlinsko - 13. 11. 2017 v 18 hodin v sále ZUŠ. V měsíci lednu uspořádáme akci další. Půjde o společný koncert členů muzikantských rodin, na kterém se představí současní žáci ZUŠ a jejich příbuzní. Koncert Muzikantské rodiny se uskuteční v neděli 21. ledna 2018 v 17 hodin v sále ZUŠ. Ty nejvýznamnější akce jsou plánovány v závěrečné části školního roku. Zcela jistě to bude reprezentativní výstava výtvarného oboru naší školy, která bude zahájena vernisáží 25. dubna 2018 v 16 hodin na Betlémě v Hlinsku. Vyvrcholením oslav bude Koncert bývalých absolventů ZUŠ Hlinsko s největší pravděpodobností uspořádaný dne 20. května 2018 v 17 hodin v sále školy.

Srdečně vás všechny zveme! 

iZUŠ je informační systém pro základní umělecké školy. Více o tomto systému si můžete přečíst na stránkách www.izus.cz.