Novinky


Vážení přátelé,
v letošním školním roce uplyne 60 let od založení naší školy. Přesné datum založení tehdejší Lidové školy umění je 1. 2. 1958. V únoru tedy proběhne hlavní akce věnovaná tomuto výročí. Půjde o koncert v sále naší školy s názvem Koncert generací. Na něm se představí současní žáci ZUŠ se členy svých rodin (většinou staršími absolventy školy). O této akci budeme ještě podrobně informovat. K oslavě našeho výročí však přispějí i další důležité koncerty a výstavy. Jmenujme tedy alespoň Koncert učitelů ZUŠ Hlinsko - 13. 11. 2017 v 18 hodin v sále ZUŠ, a též  Adventní souborový koncert, již tradičně pořádaný v Multifunkčním centru Hlinsko - 10. 12. 2017 v 17 hodin.

Srdečně vás všechny zveme!

iZUŠ je informační systém pro základní umělecké školy. Více o tomto systému si můžete přečíst na stránkách www.izus.cz.